طرح بر جای مانده الگوی کشت و تبعات آن

طرح بر جای مانده الگوی کشت و تبعات آن
طرح بر جای مانده الگوی کشت در سالیان گذشته‏‏، تبعاتی بر تولیدات و بازار محصولات کشاورزی دارد.
منبع خبر : iribnews.ir