ضرب شست یمنی‌ها به امارات

ضرب شست یمنی‌ها به امارات
یمنی ها امروز در ضرب شستی محکم به امارات نشان دادند که متجاوزان به این کشور هر لحظه و هر کجا در امان نخواهند بود .
منبع خبر : iribnews.ir