آذر ماه؛ خودرو‌های وارداتی در ایران

آذر ماه؛ خودرو‌های وارداتی در ایران
سخنگوی وزارت صمت گفت: آذر ماه باید منتظر دیدن خودرو‌های وارداتی در بازار کشور باشیم.
منبع خبر : iribnews.ir