ترور یک مقام وابسته به دولت مستعفی یمن

ترور یک مقام وابسته به دولت مستعفی یمن
رسانه های یمنی از ترور یک مقام وابسته به دولت مستعفی یمن در استان ابین خبر دادند.
منبع خبر : mehrnews.com