چالش‌های مجوز جایگاه سوخت (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۵/۱۰)

چالش‌های مجوز جایگاه سوخت (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۵/۱۰)
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفته دستگاه های دولتی نباید شروطی بیشتر از شرط های مندرج در درگاه ملی مجوزها از مردم مطالبه کنند. بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، وزارت نفت دستگاهی است که فقط برای یک و سه دهم درصد از متقاضیان در درگاه ملی مجوزها، مجوز صادر کرده است. همکارم وهابی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می شنویم ...
منبع خبر : iribnews.ir