پویش ملی «سرباز حسینم» برگزار می شود

پویش ملی «سرباز حسینم» برگزار می شود
کودکان می‌توانند با ارسال فیلم از لب خوانی سرود «سرباز حسینم» و نقاشی‌های اربعینی در این پویش ملی شرکت کنند.
منبع خبر : iribnews.ir