صدور مجوز فعالیت متخصصان ایرانی در بیمارستان در دستور کار است

صدور مجوز فعالیت متخصصان ایرانی در بیمارستان در دستور کار است
سردار احمد وحیدی بر پیگیری صدور مجوز فعالیت پزشکان متخصص ایرانی در بیمارستان امام علی (ع) در شهر نجف اشرف تاکید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir