مجلس برای معافیت مالیاتی هنرمندان سقف گذاشت

مجلس برای معافیت مالیاتی هنرمندان سقف گذاشت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معافیت مالیاتی هنرمندان تا سقف ۲۶۰ میلیون تومان درآمد در سال موافقت کردند.
منبع خبر : mehrnews.com