عرضه محدود و تقاضا دلیل تشویش در خریداران خودرو

عرضه محدود و تقاضا دلیل تشویش در خریداران خودرو
معاون وزیر صمت گفت: در روش قبلی ثبت نام در سامانه خودرو و قرعه کشی، به دلیل عرضه تعداد محدود و تقاضای بیش از حد، تشویش در خریداران خودرو ایجاد می‌شد.
منبع خبر : iribnews.ir