آئین تجلیل از ٣۰ آزاده شهرستان پیشوا

آئین تجلیل از ٣۰ آزاده شهرستان پیشوا
از آزادگان سرافراز شهرستان پیشوا تجلیل شد.
منبع خبر : iribnews.ir