کشتی فرنگی جام تورلیخانوف؛ قهرمانی ایران با ۱۰ مدال

کشتی فرنگی جام تورلیخانوف؛ قهرمانی ایران با ۱۰ مدال
مسابقات کشتی فرنگی جام بولات تورلیخانوف عصر امروز با قهرمانی تیم ملی ایران در آلماتی قزاقستان به پایان رسید.
منبع خبر : iribnews.ir