قدرت‌نمایی نمایندگان ایران در المپیاد جهانی شطرنج

قدرت‌نمایی نمایندگان ایران در المپیاد جهانی شطرنج
تیم‌هاي ملی شطرنج آقایان و بانوان ایران در دومین دور المپیاد جهانی شطرنج موفق به شکست حریفان خود شدند.
منبع خبر : iribnews.ir