دستور اژه‌ای برای رسیدگی سریع به پرونده عوامل اغتشاشات

دستور اژه‌ای برای رسیدگی سریع به پرونده عوامل اغتشاشات
رئیس قوه قضاییه در تماس‌های جداگانه با دادستان‌های سراسر کشور پیرامون نحوه برخورد با عوامل اغتشاشات اخیر دستوراتی صادر کرد.
منبع خبر : iribnews.ir