شنیده شدن صدای انفجار در پایگاه آمریکا در شمال سوریه

شنیده شدن صدای انفجار در پایگاه آمریکا در شمال سوریه
منابع خبری شامگاه شنبه از شنیده شدن صدای انفجار در پایگاه آمریکا در شمال سوریه خبر دادند.
منبع خبر : mehrnews.com