بررسی نقش­ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کاهش نرخ تورم

بررسی نقش­ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کاهش نرخ تورم
جانشین معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: تورم موجو ناشی از ، حذف ارز ۴۲۰۰ ، تورم ناشی از رشد نقدینگی کشور و
افزایش قیمت کالا‌های اساسی ناشی از جنگ اوکراین و روسیه است
منبع خبر : iribnews.ir