اوقات شرعی بیست و هشتم دی ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و هشتم دی ماه در سمنان
امروز سه شنبه، بیست و هشتم دی ماه، پانزدهم جمادی الثانی، هجدهم ژانویه است.
منبع خبر : iribnews.ir