اوقات شرعی هشتم تیر ماه در سمنان

اوقات شرعی هشتم تیر ماه در سمنان
امروز چهارشنبه، هشتم تیر ماه، بیست و نهم ذی القعده، بیست و نهم ژوئن است.
منبع خبر : iribnews.ir