تعیین تکلیف ۱۰۶۲ خودروی رسوبی وارداتی

تعیین تکلیف ۱۰۶۲ خودروی رسوبی وارداتی
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از آغاز مزایده هزار و ۶۲ خودروی وارداتی در سامانه ستاد برای عموم مردم خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir