هشدار مقامات شهر واشنگتن به حامیان ترامپ

هشدار مقامات شهر واشنگتن به حامیان ترامپ
مقامات واشنگتن به طرفداران رئیس جمهور آمریکا هشدار دادند در اعتراضات علیه اقدام احتمالی کنگره به تایید پیروزی بایدن در انتخابات، با خود اسلحه حمل نکنند.
منبع خبر : iribnews.ir