تصمیم تعطیلی مراکز آموزشی با ستاد کرونای استانی و استانداران

تصمیم تعطیلی مراکز آموزشی با ستاد کرونای استانی و استانداران
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: با توجه به شرایط هر شهر و استان تصمیم گیری برای مراکز آموزشی در اختیار ستاد‌های کرونای استانی و استانداران قرار گرفت تا با توجه به شرایط منطقه تصمیم گیری کنند.
منبع خبر : iribnews.ir