اهمیت شناسایی و تغییر وضعیت ساختمان‌های نا ایمن

اهمیت شناسایی و تغییر وضعیت ساختمان‌های نا ایمن
رئیس سازمان مدیریت بحران در حاشیه جلسه ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران گفت شناسایی و تغییر وضع ساختمان‌های نا ایمن در اولویت وظایف ما قرار دارد.
منبع خبر : iribnews.ir