سرکوب معترضان در کانادا با برخورد خشن پلیس

سرکوب معترضان در کانادا با برخورد خشن پلیس
اعتراض کامیون داران به واکسیناسیون اجباری در کانادا در چند روز گذشته منجر به اعتراضات سراسری در این کشور شده است. پلیس کانادا در خیابان‌ها برای پاکسازی مسیر‌ها بیش از ۱۰۰ تن را بازداشت و خودرو‌هایی را جابجا کرد که بالغ بر سه هفته بود در اعتراض به محدودیت‌های کرونایی راه‌بندان ایجاد کرده بودند.
منبع خبر : iribnews.ir