نخستین گام عملیاتی برای فعال سازی مرکز تجاری ایران در امارات

نخستین گام عملیاتی برای فعال سازی مرکز تجاری ایران در امارات
رئیس کل سازمان توسعه تجارت برگزاری موفق نشست فعالان تجاری ایران و امارات با بیش از ۱۲۰ شرکت کننده را نخستین گام عملیاتی فعال سازی مرکز تجاری ایران در امارات دانست.
منبع خبر : iribnews.ir