مدیریت عرضه گوشت در کشور با محدودیت صادرات دام

مدیریت عرضه گوشت در کشور با محدودیت صادرات دام
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام: وزارت جهاد کشاورزی و قرارگاه امنیت غذایی برای جلوگیری از بروز خلل در عرضه گوشت، محدودیت‌هایی را به صورت موقت در صادرات دام ایجاد کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir