موافقت هیات رئیسه مجلس با بررسی استیضاح وزیر صمت

موافقت هیات رئیسه مجلس با بررسی استیضاح وزیر صمت
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: با موافقت هیات رئیسه، طرح استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت برای بررسی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد.
منبع خبر : iribnews.ir