انتظار داریم آژانس تحت‌تأثیر مقاصد سیاسی قدرت‌ها قرار نگیرد

انتظار داریم آژانس تحت‌تأثیر مقاصد سیاسی قدرت‌ها قرار نگیرد
آقای رئیسی با بیان اینکه آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورها مسأله هسته‌ای را بهانه‌ فشار مضاعف بر ملت ایران قرار داده‌اند، توصیه کرد که آژانس رفتار حرفه‌ای و منصفانه و بی طرفانه داشته و تحت‌تأثیر مقاصد سیاسی قدرت‌ها قرار نگیرد.

رئیسی: انتظار داریم آژانس تحتتأثیر مقاصد سیاسی قدرتها قرار نگیرد

رئیسی: انتظار داریم آژانس تحتتأثیر مقاصد سیاسی قدرتها قرار نگیرد

انتظار داریم آژانس تحت تأثیر مقاصد سیاسی قدرت ها قرار نگیرد

انتظار داریم آژانس تحت تأثیر مقاصد سیاسی قدرت ها قرار نگیرد
انتظار داریم آژانس تحت تاثیر مقاصد سیاسی قدرت ها بگیرد نگیرد

رئیس جمهور: انتظار داریم فعالیتهای آژانس تحتالشعاع اهداف خاص ...

رئیس جمهور: انتظار داریم فعالیتهای آژانس تحتالشعاع اهداف خاص ...
رئیسی: انتظار داریم آژانس تحتتأثیر مقاصد سیاسی قدرتها قرار نگیرد

انتظارداریم قدرتهای سیاسی فعالیتهای آژانس راتحتالشعاع قرارندهند - مهر

انتظارداریم قدرتهای سیاسی فعالیتهای آژانس راتحتالشعاع قرارندهند - مهر
www.irna.ir › news › رئیسی-انتظار-داریم-آژانس-تحت...

انتظار داریم آژانس تحت تأثیر مقاصد سیاسی قدرت ها قرار نگیرد

انتظار داریم آژانس تحت تأثیر مقاصد سیاسی قدرت ها قرار نگیرد
به گزارش ایرنا، آیتالله سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز شنبه در دیدار «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با اشاره سوابق ...

جدیدترین اخبار دیپلماسی امروز 13 اسفند 1401/گروسی با رئیسی ...

جدیدترین اخبار دیپلماسی امروز 13 اسفند 1401/گروسی با رئیسی ...
انتظار داریم آژانس تحت تأثیر مقاصد سیاسی قدرت ها قرار نگیرد

پربیننده ترین و آخرین اخبار اقتصادی روز ایران و جهان - خبرپو

پربیننده ترین و آخرین اخبار اقتصادی روز ایران و جهان - خبرپو
www.ghatreh.com › news › انتظار-داریم-آژانس-تحت-...

آخرین اخبار مهم ایران و جهان - سیاسی - ویستا

آخرین اخبار مهم ایران و جهان - سیاسی - ویستا
انتظار داریم آژانس تحت تأثیر مقاصد سیاسی قدرت ها قرار نگیرد. رییس جمهور با بیان اینکه برخی کشورها مسأله هسته ای را بهانه فشار بر ملت ایران ...

[PDF] سیاست خارجیجمهوری اسالمی اریان

[PDF] سیاست خارجیجمهوری اسالمی اریان
رئیس جمهور: انتظار داریم فعالیتهای آژانس تحتالشعاع اهداف خاص ...
منبع خبر : iribnews.ir