خانواده ای که کمترین مصرف برق را دارد

خانواده ای که کمترین مصرف برق را دارد
اين روزها با صرفه جويي و رعايت يکسري از مسائل ميتوان با کمترين ميزان مصرف برق امورات خود را پشت سر بگذاريم.
منبع خبر : iribnews.ir