کارکنان اعتصابی در انگلیس: برای نبرد طولانی با دولت آماده ایم

کارکنان اعتصابی در انگلیس: برای نبرد طولانی با دولت آماده ایم
همزمان با افزایش تورم در انگلیس، موج گسترده‌ای از اعتصاب‌ها و تظاهرات در اعتراض به شرایط کاری و افزایش نیافتن دستمزد در این کشور شکل گرفته است.
منبع خبر : iribnews.ir