جدیدترین تحولات در جبهه مقاومت فلسطین

جدیدترین تحولات در جبهه مقاومت فلسطین
ساکنان محله الشیخ جراح در شرق قدس اشغالی اعلام کردند حتی از یک وجب از سرزمین مان چشم پوشی نخواهیم کرد و چیزی از این منطقه را در اختیار رژیم اشغالگر صهیونیست قرار نخواهیم داد.
منبع خبر : iribnews.ir