رقابت بیش از ۱۰۰۰ دانش‌آموز در رویداد نوآوری و ابتکار «نادکاپ» شریف

رقابت بیش از ۱۰۰۰ دانش‌آموز در رویداد نوآوری و ابتکار «نادکاپ» شریف
بزرگترین مسابقه دانش‌آموزی کشور «نادکاپ شریف» با هدف ایجاد نوآوری و بروز فرصت خلاقیت در دانش‌آموزان به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

رقابت بیش از ۱۰۰۰ دانشآموز در رویداد نوآوری و ابتکار
منبع خبر : iribnews.ir