تولید ۲۵۰ میلیون اصله نهال در کشور

تولید ۲۵۰ میلیون اصله نهال در کشور
رضا احمدی گفت: برای اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت، سالانه باید ۲۵۰ میلیون نهال تولید شود، نهال‌های تولیدی به طور عمده از گونه‌های بومی هستند و مطابق با شرایط آب و هوایی مناطق کشت می‌شوند.

تولید ۲۵۰ میلیون اصله نهال در کشور - خبرگزاری صدا و سیما

تولید ۲۵۰ میلیون اصله نهال در کشور - خبرگزاری صدا و سیما

کشت سالانه ۲۵۰ میلیون اصله نهال در کشور - خبرگزاری صدا و سیما

کشت سالانه ۲۵۰ میلیون اصله نهال در کشور - خبرگزاری صدا و سیما
تولید ۲۵۰ میلیون اصله نهال در کشور - خبرگزاری صدا و سیما

سالانه ۲۵۰ میلیون اصله نهال در کشور تولید می شود - خبرگزاری مهر

سالانه ۲۵۰ میلیون اصله نهال در کشور تولید می شود - خبرگزاری مهر
www.iribnews.ir › اقتصادی › کشاورزی،روستا و عشایر

سالانه ۲۵۰ میلیون اصله نهال در کشور کشت خواهد شد - خبرگزاری مهر

سالانه ۲۵۰ میلیون اصله نهال در کشور کشت خواهد شد - خبرگزاری مهر
رضا احمدی گفت: برای اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت، سالانه باید ۲۵۰ میلیون نهال تولید شود، نهالهای تولیدی به طور عمده از گونههای بومی ...

تولید سالانه ۲۵۰ میلیون اصله نهال در کشور - خبرگزاری صدا و سیما

تولید سالانه ۲۵۰ میلیون اصله نهال در کشور - خبرگزاری صدا و سیما
کشت سالانه ۲۵۰ میلیون اصله نهال در کشور - خبرگزاری صدا و سیما

از سال آینده کاشت 250 میلیون اصله نهال در سال آغاز می شود - ایانا

از سال آینده کاشت 250 میلیون اصله نهال در سال آغاز می شود - ایانا
www.iribnews.ir › آذربایجان غربی › اقتصادی

250 ميليون اصله نهال سال آينده کاشته مي شود - روزنامه اطلاعات

250 ميليون اصله نهال سال آينده کاشته مي شود - روزنامه اطلاعات
مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری از اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت در کشور در چهار سال خبرداد.

کاشت ۲۵۰ میلیون اصله نهال تا سال آینده - ایسنا

کاشت ۲۵۰ میلیون اصله نهال تا سال آینده - ایسنا
سالانه ۲۵۰ میلیون اصله نهال در کشور تولید می شود - خبرگزاری مهر

تولید سالانه ۲۵۰ میلیون اصله نهال در کشور - بازار

تولید سالانه ۲۵۰ میلیون اصله نهال در کشور - بازار
www.mehrnews.com › news › سالانه-۲۵۰-میلیون-اص...
منبع خبر : iribnews.ir