تصویب آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان در عرصه ورزش و جوانان

تصویب آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان در عرصه ورزش و جوانان
هیئت دولت، آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در عرصه ورزش و جوانان را تصویب کرد.

تصویب آییننامه حمایت از تولید دانشبنیان در عرصه ورزش و جوانان

تصویب آییننامه حمایت از تولید دانشبنیان در عرصه ورزش و جوانان

تصویب آییننامه حمایت از تولید دانشبنیان در عرصه ورزش و جوانان

تصویب آییننامه حمایت از تولید دانشبنیان در عرصه ورزش و جوانان
تصویب آییننامه حمایت از تولید دانشبنیان در عرصه ورزش و جوانان

آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه آموزش و ...

آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه آموزش و ...
www.iribnews.ir › سیاسی › دولت

آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه علوم

آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه علوم
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، از آییننامه حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین در عرصه ورزش و جوانان ...

حمایتها و نقش دستگاهها در اجرای قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش ...

حمایتها و نقش دستگاهها در اجرای قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش ...
تصویب آییننامه حمایت از تولید دانشبنیان در عرصه ورزش و جوانان

نخستین خواسته نخبگان اثرگذاری آنها در حل مسایل کشور است

نخستین خواسته نخبگان اثرگذاری آنها در حل مسایل کشور است
sahebkhabar.ir › news › تصویب-آیین-نامه-حمایت-از-ت...

آیین نامههای حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزههای اقتصاد

آیین نامههای حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزههای اقتصاد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، از آییننامه حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین در عرصه ورزش و ...

امید به تحول در صنایع کشاورزی - فرهیختگان آنلاین

امید به تحول در صنایع کشاورزی - فرهیختگان آنلاین
آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه آموزش و ...

آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت ...

آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت ...
آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه آموزش و پرورش. تاریخ تصویب : 1401/08/10. مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران.
منبع خبر : iribnews.ir