نمایش 1 - 1 از 1
رستمی در گفت و گو تفصیلی با مغرب : مغرب پرس: کارشناس برجسته روابط بین الملل اظهار داشت: برجام فتح الفتوح نبود و نباید خیلی از این موضوع خوشحال باشیم و در کل برجام قبول کردن نقش تاثیرگذار و امنیت ساز ایران در منطقه توسط طرف مقابل است. 10/30/1394 - 23:15
اشتراک در دکتر رستمی