نمایش 1 - 1 از 1
پس از اعلام لیست تایید و رد نامزها؛ مغرب پرس: با اعلام اسامی کاندیداهای احراز صلاحیت شده فضای سیاسی کشور و به تبع آن استان کرمانشاه بیش از پیش رنگ و بوی انتخابات به خود گرفت. 10/27/1394 - 16:11
اشتراک در انتخابات مجلس