نمایش 1 - 1 از 1
سخنگوی سازمان انرژی اتمی: مغرب پرس: بهروز کمالوندی گفت: ما دیروز مرحله نهایی خروج قلب راکتور اراک را انجام دادیم و امروز هم تا حدود یک ساعت پیش کار ما کاملاً تمام شد و عصر امروز توسط بازرسان آژانس راستی آزمایی می شود. 10/24/1394 - 18:13
اشتراک در راکتور اراک