نمایش 1 - 1 از 1
چشمه گچی : مغرب پرس: دبیر حزب توسعه کرمانشاه گفت: همانطور که شورای مشورتی خاتمی در کرمانشاه شکل نگرفت و به آن سرنوشت دچار شد شورای خانوادگی آقای شعبانی هم به نتیجه ای نمی رسد. 06/01/1394 - 15:24
اشتراک در توسعه