نمایش 1 - 3 از 3
رستمی در گفت و گو تفصیلی با مغرب : مغرب پرس: کارشناس برجسته روابط بین الملل اظهار داشت: برجام فتح الفتوح نبود و نباید خیلی از این موضوع خوشحال باشیم و در کل برجام قبول کردن نقش تاثیرگذار و امنیت ساز ایران در منطقه توسط طرف مقابل است. 10/30/1394 - 23:15
روحانی: سند مذاکرات، افتخار ملت ایران است مغرب پرس: از روزهای آغازین اعلام پایان ماراتن ۱۲ ساله پرونده هسته ای ایران، دولتمردان دولت تدبیر کلیدواژه ای را وارد ادبیات سیاسی خود کردند که اغراق در تفسیر آن کاملا واضح و مشهود بود . 10/25/1394 - 23:24
اشتراک در برجام