نمایش 1 - 2 از 2
شنیده ها حکایت می کند مغرب پرس: فشار افراطیون بر رییس دانشگاه علوم پزشکی روز به روز در حال افزایش است به طوریکه شنیده ها حکایت از تلاش برای معرفی جایگزین وی دارد. 10/29/1394 - 15:59
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: مغرب پرس: رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: بیمارستان سوختگی کرمانشاه به عنوان مهمترین مرکز سوختگی غرب کشور ۲۲بهمن ماه امسال آماده بهره‌برداری و افتتاح است. 05/20/1394 - 00:17
اشتراک در علوم پزشکی