نمایش 1 - 1 از 1
حیدری طیب در گفت و گو با مغرب: مغرب پرس: نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مواردی مانند موضوع توان دفاعی-موشکی ایران در قطعنامه شورای امنیت به تصویب رسیده که در توافق هسته ای به آن اشاره نشده است. 05/05/1394 - 17:42
اشتراک در کمیسیون انرژی