نمایش 1 - 1 از 1
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی در گفت و گو با مغرب: مغرب پرس: کرمی راد در خصوص تایید توافق هسته ای با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی موید توافق هسته ای باشد و پس از آن شورای نگهبان نیز برای تصویب اقدام نماید تا مغایرتی با قانون اساسی و شرع اسلامی مشاهده نشود. 04/30/1394 - 00:03
اشتراک در کرمی راد،توافق هسته ای،نماینده کرمانشاه