نمایش 1 - 2 از 2
حاج آخوند در گفت و گو با مغرب: مغرب پرس: حجت الاسلام محمد حاج آخوند از روحانیون برجسته کرمانشاه اظهار داشت: قطعا تمثیلی که روز گذشته در جلسه معارفه شهردار جدید کرمانشاه توسط استاندرمحترم به کار برده شده شایسته نبود که باعث تکدر خاطر مردم متدین و انقلابی کرمانشاه شد . 04/10/1394 - 07:13
محمد حاج آخوند حاج آخوند در گفت و گوی تفصیلی با مغرب: مغرب پرس: حجت الاسلام محمد حاج آخوند از روحانیون برجسته کرمانشاه اظهار داشت: جاهلیت دارای شاخصه هایی بوده که امروز شکل مدرن شده همان شاخصه ها را در قالب جاهلیت مدرن مشاهده می کنیم. 02/29/1394 - 00:55
اشتراک در محمد حاج آخوند