نمایش 1 - 5 از 5
وقتی مجلس در راس امور نیست؛ مغرب پرس: کنگره آمریکا به صورت ویژه بررسی توافق هسته ای را در دستور کار خود قرار داده و لابی های گسترده ای را پیگیری می نماید و در کمال تعجب دولت بنفش از ارائه آن به مجلس طفره می رود و بر این امر لزومی قائل نیست. 05/11/1394 - 21:08
حیدری طیب در گفت و گو با مغرب: مغرب پرس: نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مواردی مانند موضوع توان دفاعی-موشکی ایران در قطعنامه شورای امنیت به تصویب رسیده که در توافق هسته ای به آن اشاره نشده است. 05/05/1394 - 17:42
در سال پایانی مجلس نهم شورای اسلامی ؛ مغرب پرس:آخرین انتخابات هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی برگزار شد و طی آن نماینده کرمانشاه به ترکیب هیئت رییسه بازگشت. 03/05/1394 - 10:34
شنیده ها از دست رد رضایی بابادی حکایت دارد؛ مغرب پرس: شنیده ها حکایت از تلاش اصلاح طلبان کرمانشاه برای کاندیداتوری جعفر همتی به منظور شرکت در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی دارد. 03/02/1394 - 00:35
مغرب بررسی می کند؛ مغرب پرس: جدیدترین مصوبه مجلس شورای اسلامی محل بحث و مناقشات فراوانی گردیده به طوریکه نگرانی از افزایش خلا روابط بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم مشهود است. 02/08/1394 - 12:19
اشتراک در مجلس شورای اسلامی