نمایش 1 - 3 از 3
اولین واکنش به لیست احراز صلاحیت نامزدها؛ مغرب پرس:‌ دبیر حزب توسعه کرمانشاه مطابق انتظار اهالی سیاست به انتقاد از رد صلاحیت کاندیداهای جرگه اصلاحات پرداخت و آن را سلیقه ای خواند. 10/27/1394 - 17:28
جوابیه یکی از صاحب نظران عشایر به توهین حزب اصلاح طلب؛ مغرب پرس: يك صاحب نظر عشاير استان كرمانشاه در جواب به توهين شرم آور سايت حزب توسعه كرمانشاه به عشاير گفت: عشاير افرادي هستند كه ذي حق و ذي نفع در مسائل مختلف نظام هستند و اجاز نمي دهيم افرادي سودجو به اين قشر پاك و صادق توهيني كرده و در جهت تضعيف آنها حركتي انجام دهند. 02/21/1394 - 11:48
ادامه اعتراض ها به هتاکی اصلاح طلبان نسبت به عشایر؛ مغرب پرس: یکی از صاحب نظران عشایری استان کرمانشاه در منطقه میاندربند در اعتراض به هتاکی اخیر اصلاح طلبان اظهار داشت: هر کس به اندیشه و شکوه عشایر دست درازی کند، عاقبت خود در آتشی که افروخته است می سوزد. 02/02/1394 - 12:12
اشتراک در حزب توسعه