نمایش 1 - 2 از 2
حیدری طیب در گفت و گو با مغرب: مغرب پرس: نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مواردی مانند موضوع توان دفاعی-موشکی ایران در قطعنامه شورای امنیت به تصویب رسیده که در توافق هسته ای به آن اشاره نشده است. 05/05/1394 - 17:42
واکاوی مغرب از فعالیت نمایندگان در مجلس شورای اسلامی؛ مغرب پرس: یکی از وجوه طبیعی حقوق شهروندان ، اطلاع از گزارش عملکرد نمایندگانی است که مردم براساس شعارهای انتخاباتی به آنها رای داده و به عنوان نماینده شهر خود به مجلس شورای اسلامی معرفی نموده اند. 01/24/1394 - 02:25
اشتراک در حیدری طیب