نمایش 1 - 1 از 1
مغرب پرس:«عزت ابراهیم الدوری» بت سرخ موی زرد روی صدام، دیکتاتور معدوم عراق، به دست ارتش مردمی عراق به هلاکت رسید.